Prostoros 1/2013

Číslo na téma výstupu z výkonu trestu.