Prostoros 2/2008

Pohlavní nemoci. Absces. To jsou hlavní téma tohoto čísla.