Prostoros 2/2012

Změny v sociálním zabezpečení a pomoci v roce 2012.