Prostoros 4/2011

Hlavním tématem tohoto čísla je antikoncepce. Dále se zabývá tématy sociálního zabezpečení či životopisu.