Prostoros 6/2011

Číslo zaměřené na lidi, kteří berou drogy a zároveň jsou osobami bez domova.