Prostoros 8/2009

Hlavním tématem jsou novinky v trestním zákoně.