První pomoc při předávkování a jeho prevence

První pomoc při předávkování a jeho prevence
Dovolujeme si sdílet velmi zajímavou publikaci, zveřejněnou na stránkách kliniky Adiktologie.

Texty zpracovali a redakčně upravili:
Matt Curtis, Lydia Gutermanová, Sophie Pinkhamová, Paul Silva a Daniel Wolfe.
Grafická úprava: Judit Kovacsová, Createch Ltd.
Fotografie: Christopher Jones, Matt Curtis a Dan Bigg. Figuranti: Matt Curtis, Lydia
Gutermanová, Sophie Pinkhamová a Roxanne Saucierová.

Překlad: Mgr. Jiří Bareš
Terminologická a odborná korektura: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Jazyková korektura české verze: PhDr. Vojtěch Hanus
Sazba: RNDr. Ivan Miovský
Sdružení SCAN TIŠNOV 2010, ISBN: 80-86620-19-0
Tvorba této publikace byla podpořená v rámci projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.