Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Přinášíme zajímavou bakalářskou práci kolegy Martina Strnada, ve které se zabývá příčinami šíření hepatitidy C mezi injekčními uživateli drog.

Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami. Práce je dělena do tří základních částí.
V teoretické části je rozpracován teoretický základ, umožňující nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci podstatné.
Metodologická část práce popisuje vybranou výzkumnou strategii, techniku výzkumu a zdůvodnění, proč byly pro tento výzkum vybrány.
Empirická část obsahuje analýzu a interpretaci získaných dat. Výchozí je pro ní šest rozhovorů s injekčními uživateli drog. Smyslem jejich rozboru byla identifikace rizikových situací, ve kterých dochází k nákaze infekčními chorobami a důvodů, které injekční uživatele drog vedou k rizikovému chování.
Práce dochází k závěru, že stěžejními důvody rizikového chování injekčních uživatelů drog jsou především jejich postoje, vliv ostatních uživatelů a silná chuť na drogu.
Klíčová slova: rizikové chování, injekční uživatelé drog, injekční aplikace, infekční choroby, drogová scéna, postoje, situace nákazy

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.