Romové a drogy

Brožurka Romové a drogy, kterou již před delším časem vydalo sdružení ROMEA a Středočeský kraj.

Romové a drogy  – nejen pro rodiče

Autoři: PhDr. Pavla Doležalová, Bc. Cyril Koky, Bc. Jaroslav Šejvl
Zpracovala:  PhDr. Pavla Doležalová
Překlad: Eva Danišová
Ilustrace a grafika: Jiří ARBE Miňovský

Tisk: Studio WINTER s. r. O.
Vydal:  ROMEA, o.s.  Žitná 49, 110 00 Praha 1
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 15021
www.kr-stredocesky.cz