Sborník Kriminalita a drogy

Sborník z konference Kriminalita a drogy, kterou pořádalo o.s. SANANIM v roce 2012.

Program konference:

doc. MUDr. PhDr. Kamila Kalina, CSc. (Klinika adiktologie 1. LFUK a VFN):
Neřest a/nebo zločin: sociální deviace dříve a dnes
PaedDr. Martina Richterová Těmínová (SANANIM, o. s.), plk. Mgr. Jakub Frydrych (Národní
protidrogová centrála SKPV PČR): Drogy a kriminalita – dva pohledy na jedno téma 
Mgr. Jitka Gjuričová (Odbor prevence kriminality MV ČR): Prevence kriminality napojené na drogy
PhDr. Iva Trávníčková, CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci): Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality
Mgr. Pavlína Gabrhelíková (Klinika adiktologie 1. LFUK a VFN): Primární a sekundární drogová kriminalita – mrtvý nebo živý úhel pohledu 
Mgr. Bc. Jana Jungwirtová (Národní protidrogová centrála SKPV PČR): Psychika policisty setkávajícího se s uživatelem OPL
Mgr. Zdeňka Kučná (Magistrát města Frýdek – Místek): Co děláme a co nám chybí
Ing. Aleš Herzog (Terénní programy, SANANIM, o. s.): Kriminalita uživatelů drog pohledem terénních programů
Mgr. Vladimír Vaňouček (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV PČR): Zkušenosti a potřeby policie
JUDr. Libor Balabán (Advokátní kancelář Balabán): Povinná mlčenlivost terapeuta a oznamovací povinnost
Bc. Martin Hulík (Terapeutická komunita Němčice, SANANIM, o. s.): Hranice etiky
PhDr. Miluše Sadílková (Terapeutická komunita Němčice, SANANIM, o. s.): Jak se vyrovnáváme s trestnou činností klientů a na klientech
Mgr. Marek Netočný (Probační a mediační služba ČR): Drogové testování v práci PMS
Tereza Šimonová (La Strada ČR, o. p. s.): Zastupování poškozených v trestním řízení
Mgr. Aneta Kalusová (Renarkon, o. p. s.): Programy pro děti a mladistvé
Bc. Lidija Pilat (Podané ruce, o. s.): Case management přístup v práci s klienty po výstupu z vězení