Sborník Rodina a drogy

Obsah:

Úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vývoj a přehled rodinně terapeutických přístupů: Česká republika v mezinárodním kontextu . . . . . . 9
Kdo je klient?
Rodina, uživatel, nebo jeho blízcí? Různé terapeutické perspektivy . . . . . . . . . . . 19
Přechodové rituály v rodinách závislých / v závislých rodinách . . . . . . . . . . . . . 27
Poruchy příjmu potravy a jejich role v rodinném systému . . . . . . . . . . . . . . 35
Tady je Krakonošovo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zkušenosti s domácím násilím v kontextu zneužívání návykových látek . . . . . . . . . . 45
Supervize v adiktologii (se zaměřením na práci s rodinou) . . . . . . . . . . . . . . 51
Desetičlenná rodina aneb Další, prosím!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Východiska sociální práce s rodinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Alternativa – Integrativní programy v institucionální péči . . . . . . . . . . . . . . 67
Vztah rodiny a dítěte v institucionální péči
Sdělení k probíhajícímu výzkumnému šetření . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Užívání drog v romských rodinách pohledem terénních pracovníků . . . . . . . . . . . . 83
Práce s rodinou „starších“ klientů v TK Němčice. . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Klient – rodina – sociální pracovník – terapeutická komunita: společný zájem . . . . . . . . . 95
Možnosti využití rodinné terapie v rámci adiktologické ambulance . . . . . . . . . . . . 101