Sborník Škola a drogy

Sborník z konference Škola a drogy, kterou pořádal SANANIM.

Obsah:

Zlobivé dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Včasná intervence – práce s dítětem, rodinou a školou . . . . . . . . . . . . . . . 11
Příběh jedné spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Typy programů primární prevence s ohledem na volbu vhodného programu z nabídky Poradenského centra . 19
Spolupráce rodiny a školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Role OSPOD při řešení rizikového chování dětí a mládeže . . . . . . . . . . . . . . 29
Ohrožená škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kompetence školy a jejích zaměstnanců při řešení šikanování . . . . . . . . . . . . . 39
Možnosti a varianty spolupráce školy a Centra primární prevence . . . . . . . . . . . . 47
Kyberšikana a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Škola hrou?! – Postřehy z ambulantní praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57