Sborník Snižování rizik a drogy

Sborník z 8. konference pořádané organizací Sananim.

Obsah:

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Harm reduction se vyplatí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kdo je (nej)lepší matka… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Příběh jedné matky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Přínos pobytu v terapeutické komunitě pro matku a dítě . . . . . . . . . . . . . . 27
Prevence relapsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bod obratu: Teorie attachmentu v práci s uživateli drog . . . . . . . . . . . . . . . 41
Jak naše substituční léčba snižuje rizika v komunitě . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vrstevnický a stabilizační program XTP SANANIM . . . . . . . . . . . . . . . . 55
HARD & SMART: Harm reduction v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy . . . . . . . 61
Jaká očekávání jsou reálná od selektivní prevence na školách? . . . . . . . . . . . . . 67
Jak snižujeme rizika užívání drog u injekčních uživatelů drog na Plzeňsku?. . . . . . . . . . 71
Časopis Dekontaminace – 20 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nové syntetické drogy a jejich možná rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Jak měníme postoje a chování injekčních uživatelů drog? . . . . . . . . . . . . . . 89