Sborník Ženy a drogy

Sborník z konference a publikace

Citace: Ilona Preslová, Veronika Maxová a kol., Ženy a drogy, SANANIM, 2009, ISBN 978-80-254-5133-5

Obsah:

Ženy v nízkoprahovém zařízení, Mgr. Radka Koblížková, Kontaktní centrum pro drogově závislé Drug Out Ústí nad Labem
Problematika žen uživatelek ve výkonu trestu odnětí svobody, Mgr. Jana Ženíšková, Mgr. Eva Soukupová, o.s. Laxus
Po porodu neberu, Mgr. Pavel Hanzal, Terapeutická komunita Karlov SANANIM
Obchodování s lidmi a drogy, Mgr. Pavla Kutálková, La Strada
Prevence specifických vývojových poruch u dětí, jejichž matky užívaly v těhotenství návykové látky, Mgr. Simona Sedláčková, Centrum pro rodinu, Drop In
Drogově závislé matky, jejich charakteristika a jejich děti, Prim. MUDr. Jaroslava Lukešová, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze
Novorozenec drogově závislé matky, prim. MUDr. Martin Čihař, Neonatologické oddělení nemocnice na Bulovce
Ženy na Detoxu, Prim. MUDr. Veronika Kotková, Psychiatrické léčebna Kosmonosy
Virové hepatitidy, MUDr. Zdeňka Manďáková, Infekční klinika Fakultní nemocnice na Bulovce
Infekční komplikace u drogově závislých, MUDr. Jitka Zitová, ICDZ, Fakultní nemocnice v Motole
Zkušenosti s pobytem drogově závislých matek v dětském centru, MUDr. Marcela Litovová, Marie Čermáková, Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze
Sociální práce v porodnici s matkou s abúzem drog, Bc. Tamara Schmidová, Fakultní nemocnice v Motole
Sociálněprávní aspekty práce s uživatelkami drog-matkami, Mgr. Veronika Motyčková Pětrošová, Denní stacionář SANANIM, Mgr. Jana Putnová, Terapeutická komunita Karlov SANANIM
Mateřská škola speciální a závislé matky s dětmi, Věra Fiřtová, Mateřská škola speciální
Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému o ohrožené děti – základní principy, Mgr. Klára Laurenčíková, MPSV ČR