Šlapaje ulicou

Slapaje ulicou – Obujte sa do topánok terénnych sociálnych pracovníkov (streetworkerov) v bratislavských, londýnskych či olomouckých uliciach a ich zákutiach, ktorí boli pomocnou rukou ľuďom bez domova v spomínaných mestách.

O knihe

Nasledujúce riadky vás dovedú do Bratislavských, Londýnskych a Olomouckých ulíc a ich zákutí. Obuje vás do topánok terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí boli pomocnou rukou ľuďom bez domova v daných mestách. Občianske združenie Proti prúdu pracovalo s najnižšou skupinou ľudí bez domova v Bratislave od roku 2006 do 2011. Počas daného obdobia spôsob práce terénnych sociálnych pracovníkov sa značne zmenil. Autor knihy ako vtedajší koordinátor terénneho tímu realizoval v roku 2010 návštevy v Londýne a Olomouci. Skúsenosti, ktoré v tamojších uliciach zažil popísal prostredníctvom kvalitatívneho výskum porovnávajúc spôsob práce piatich terénnych programov v rámci troch miest. Praktické skúsenosti obohatil o výsledky iných už realizovaných výskumov z USA a Veľkej Británii. Prostredníctvom nich sa bližšie dozviete o rôznych prístupoch v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Tieto riadky by mohli byť prostriedkom obohatenia a získania širšieho obzoru ohľadne tematiky terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova pre začínajúcich terénnych sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce na Slovensku. Tiež je vyjadrením vďaky všetkým, ktorí akýmkoľvek pozitívnym spôsobom priložili ruku k dielu počas piatich rokov dobrej práce pre ľudí bez domova v Bratislave.