Slovenská kampaň PIKADU

Priama Informačná Kampaň pre Aktivných/e Drogových/é Užívateľov/ky – informační kampaň o.z. Odyseus z Bratislavy.