STORMík – apríl 2018

Ahojte pri čítaní aprílového čísla. Venuje sa hlavne substitučnej liečbe – predovšetkým sa zameriava na Suboxone. Ten je vo vašej/našej komunite rozšírený najviac. Či už ako liečivo, ktoré vám pomáha v každodennom živote. Alebo ako „liekodroga“, ktorú zneužívate a príliš vám nepomáha v každodennom živote.