STORMík – august 2016

Časy a miesta služieb 2
Ponúkame 4
Palov príhovor 6 Leto útočí
Budúcnosť bez násilia 7 Niekto ti dýcha na krk (1.diel)
Krok k ľudskosti 8 Právo na zdravie alebo kedy ma lekár nemôže odmietnuť ošetriť
Substitučná liečba 10 Dokolečka dokola
Zdravie 11 Prehriatie organizmu
Kvíz 12 Právo na primeranú zdravotnú starostlivosť
Od vás pre vás 13 Aby si nezabudol
Právo 14 Zelené žaby v akcii
Kultúra 15 Ja, Oľga Hepnerová
Vedeli ste že 16 Moč, Urine, Urin, umchamo
Rozhovor 18 Rozhovor s Jankou
Čo sa deje 20 Dopisujeme si
Zábava 22