STORMík – december 2016

Obsah:

Časy a miesta služieb 2
Ponúkame 4
Palov príhovor 6 Vianocujeme
Zdravie 7 HIV / AIDS a možnosti ich testovania
Krok k ľudskosti 8 HIV v očiach iných
Budúcnosť bez násilia 10 Blížia sa nám Via…. Pôžičky
Substitučná liečba 12 Dokolečka dokola
Kultúra 13 Mezi nimi
Anketa 14 Neželané Vianoce
Čo sa deje 15 Radujme sa spoločne
Od vás pre vás 16 Spomienka, Keby
Rozhovor 17 Želáme Vám
Vedeli ste že 18 Vianočná nádielka faktov
Zábava 22