STORMík – marec 2015

Obsah:
Ponúkame 4
Info o združení: 6
Substitučná liečba: 8
Anketa: 9
Zdravie: 10
Výskum: 11
Právo: 12
Kultúra: 13
Rozhovor: 14
Čo sa deje: 16
od VÁS pre VÁS 17
Vedeli ste, že… 19
Zábava 20
Časy a miesta služieb 22