STORMík – marec 2017

Obsah:

SME TU PRE VÁS 03
PALOV PRÍHOVOR 04 STORMík aj v roku 2017
BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA 05 ..čo je to tá budúcnosť bez násilia?
ZDRAVIE 06 Zdravie v sociálnej práci
PRÁVO 08 Keď máme uši, ale až tak počuť nechceme
PÝTALI STE SA 09
RESOCIALIZÁCIA 10 Chcem byť čistý!! Ako na TO??
ROZHOVOR 12 V každom človeku je niečo dobré
ANKETA 14 Redakčný tým stormíka
ČO SA DEJE 16
OD VÁS PRE VÁS 18 Pláču, pláču
ZÁBAVA 20
INTERNETOVÉ TIPY 22
ČASY A MIESTA SLUŽIEB 23 Želáme Vám