STORMík – november/december 2015

Obsah:

Ponúkame 4
Info o združení 7
Foto info, Právo pre všetkých, Budúcnosť bez násilia
Substitučná liečba
9 Ako, kam a s kým?
Anketa
10 Vieme sa správať?
Zdravie 11
Chráň sám seba
Výskum
13 HIV vo svete ale aj u nás
Právo
14 HIV a zákon
Kultúra
15 Chceme ešte žiť
Rozhovor
16 Max Blanck: „Som HIV pozitívny.“
Čo sa deje 18
Charlie Sheen
Vedeli ste, že…
19 Mýty a fakty o HIV
Od VÁS pre VÁS
20 My pre vás
Zábava 21
Časy a miesta služieb
23