Intoxi 10/2012
Intoxi

Intoxi 10/2012

Obsah: NOVINKY Z DOMOVA A ZO SVETA NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA: NEOBMEDZENÝ VÝDAJ IHIEL V TERÉNE!!! FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU… ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C: PRÍBEH PAULA… „TABLETKY ŠŤASTIA“ SÚ V KURZE NOVÝ TYP CHLAMÝDIÍ – […]