Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Přinášíme zajímavou bakalářskou práci kolegy Martina Strnada, ve které se zabývá příčinami šíření hepatitidy C mezi injekčními uživateli drog. Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Kontrolované užívání návykových látek

Zajímavá bakalářská práce nového kolegy z  KC Sananim a bývalého streetworkera z Mostu Michala Nesládka. Název práce: KONTROLOVANÉ UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH DROG (CONTROLLED ILLICIT DRUG USE) Bakalářská diplomová práce při studiu na Katedře psychologie, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Autor: […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Vzorce užívání buprenorfinu

Zajímavá bakalářská práce Jany Gluzové na téma Vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP SANANIM – Univerzita Karlova v Praze. VÝCHODISKA:Buprenorfin je v současné době nejpopulárnější drogou opiátového typu na české drogové scéně. Dle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska bylo […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Zajímavá bakalářská práce Bc. Petry Matouškové týkající se kriminality  na otevřené drogové scéně v Praze. MATOUŠKOVÁ, Petra. Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze. [Crime on the open drug scene in Prague]. Praha, 2014. 38 s. Bakalářská práce (Bc.). […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Bakalářka Magdy Chaloupkové, Dis., která pracuje v příbramském káčku. ABSTRAKTHarm reduction a jeho místo v sociální práci s uživateli drog Bakalářská práce pojednává o problematice užívání drog a území ČR a minimalizací zdravotních a sociálních rizik, která jsou s fenoménem užívání drog spojená. Na […]