Dekontaminace I/2007
Dekontaminace

Dekontaminace I/2007 – Subutex

Číslo věnované substitučnímu preparátu s názvem Subutex. Dále zde lze nalézt pokračování článku Ostře sledovaný abstinent, o tom, jak se žije jednomu z klientů v Terapeutické komunitě Němčice. Další ex-userka se s námi podělila o […]