Intoxi 12/2012
Intoxi

Intoxi 12/2012

V tomto čísle nájdete články:*ANKETA O KLONAZEPAME*PERVITÍN: AKO PREŽIŤ DOJAZD?*KLONAZEPAM*ROZHOVOR S KATARÍNOU*A ZIMA JE TU ZAS 2*1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS*SEX-BIZNIS: 17.DECEMBER* ANTIKONCEPCIA * OSEMSMEROVKU A VTIPY

Intoxi 11/2012
Intoxi

Intoxi 11/2012

V tomto čísle nájdete články: Pervitín: dojazd HPV Rozhovor Anjelský prach A zima je tu zas Sex-biznis: Násilie nepatrí do našichživotov Sociálna asistencia: Ako napísať odvolanie? osemsmerovku a vtipy