Intoxi 12/2008
Intoxi

Intoxi 12/2008

Obsah: ANKETA SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS SEX/DROGY PAMÄTÁTE SA NA PIKADU? EGYPT OČAMI FREEDIVERA SA: ROZPRÁVKA O EURE KAMPAŇ O ĽUD. PRÁVACH – V. ČASŤ OSEMSMEROVKA & ZÁBAVA

Intoxi 12/2007
Intoxi

Intoxi 12/2007

Obsah: ÚVODNÉ SLOVÁ RIADITEĽKY… CHRÁŇ SA SÁM! VAŠE NAŠE INTOXI SEX/DROGY NÁŠ ODYSEUS MÁ UŽ 10 ROKOV PROGRAM KOMUNITNÉ CENTRUM KOPČANY… MÁME 10 ROKOV – POĎME TO OSLÁVITŤ! PROJEKT SOCIÁLNA ASISTENCIA ZÁBAVA