Intoxi 6/2011
Intoxi

Intoxi 6/2011

Obsah: ČO NEROBIŤ PRI PREDÁVKOVANÍ AKO ČISTIŤ IHLU, ABY TO BOLO ČO „NAJ“ CEZ FILTER ŤAHAJ, ŠPINU V ŇOM NECHAJ KEĎ SA RANÁM POMÔCŤ DÁ VAJNORSKÁ ULICA JE PO ZOTMENÍ PLNÁ PROSTITÚTOK KOĽKO STOJÍ VOJNA […]

Intoxi 6/2007
Intoxi

Intoxi 6/2007

Obsah: PIKADU: CEZ FILTER ŤAHAJ,ŠPINU V ŇOM NECHAJ SOCIÁLNA ASISTENCIA:PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÉ ORGANIZÁCIE MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI UŽÍVANIU DROG A NEZÁKONNÉMU OBCHODOVANIA S NIMI OČI AKO ANGORÁK, BEZ SERVÍTKY ANI NA KROK ÚVAHY O PREDÁVKOVANÍM HEROÍNOM […]