Intoxi 5/2012
Intoxi

Intoxi 5/2012

Obsah: ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C CHCEM NASPÄŤ SVOJE DIEŤA AKO ZVLÁDAŤ SVOJ HNEV? POLICAJNÁ PREHLIADKA SYFILIS V SKRATKE VTIPY & OSEMSMEROVKA MARY W.