Intoxi 12/2009
Intoxi

Intoxi 12/2009

Obsah: DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ- SLEČNA ZLOŽITÁ TAMPEP 8 – ČO SME ROBILI V ROKOCH 2008-9 1.DECEMBER –SVETOVÝ DEŇ AIDS POTULKY MOJIM ARCHÍVOM OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM , 2.ČASŤ KEĎ SA PORUŠUJÚ PRÁVA – STIGMA A DISKRIMINÁCIA