Intoxi 9/2008
Intoxi

Intoxi 9/2008

Obsah: ANKETA MOJA PRÁCA MA UŽ NEBAVÍ… THAJSKÝ PRÍBEH O … POD ČO SA ODYSEUS PODPÍŠE? VÝMENA STRIEKAČIEK – II. ČASŤ ANDALÚZIA VI. SA: NOVÉ ZVESTI O HIV/AIDS KAMPAŇ O ĽUD. PRÁVACH – II. ČASŤ […]

Intoxi 8/2008
Intoxi

Intoxi 8/2008

Obsah: VÝMENA STRIEKAČIEK V EURÁZII A NA SLOVENSKU ANDALÚZIA 5 NOVÁ KAMPAŇ SOCIÁLNA ASISTENCIA: 3X A DOSŤ THAJSKÝ PRÍBEH O … NIKOTÍN A MOZOG 2.ČASŤ OSEMSMEROVKA & ZÁBAVA