Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Realita sociálního začleňování klientů KC

Mgr. Karel Frouz, v nedávné době pracovník KC CPPT v Plzni a nyní již pracovník OSPOD, se podělil o svůj zajímavý výzkum. V České republice existuje dnes již rozsáhlá síť Kontaktních center (KC),  v jejichž nízkoprahovém rámci se provozuje především výměnný […]