Sborník Kriminalita a drogy
Publikace

Sborník Kriminalita a drogy

Sborník z konference Kriminalita a drogy, kterou pořádalo o.s. SANANIM v roce 2012. Program konference: doc. MUDr. PhDr. Kamila Kalina, CSc. (Klinika adiktologie 1. LFUK a VFN):Neřest a/nebo zločin: sociální deviace dříve a dnesPaedDr. Martina […]