Intoxi 2/2012
Intoxi

Intoxi 2/2012

Obsah: MICHALOV PRÍBEH… KEĎ SA HĽADÁ ŽILA… ANKETA MÝTY O ŽLTAČKE TYPU C HARM REDUCTION ZUBY BRIANOVA SKÚSENOSŤ