Intoxi 9/2007
Intoxi

Intoxi 9/2007

Obsah: PIKADU: ROZDRVIŤ NA PRÁŠOK SA SNAŽ, TABLETKU ČO UŽÍVAŠ BENZODIAZEPÍNY II.ČASŤ SOCIÁLNA ASISTENCIA: NÁHRADNÁ RODINA I.ČASŤ ČO MÁME „V HLAVE“ I.ČASŤ VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU II.ČASŤ MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA