Intoxi 10/2007
Intoxi

Intoxi 10/2007

Obsah: PIKADU: ASKORBÍN VYUŽI,SILU TO NEZNÍŽI! SOCIÁLNA ASISTENCIA: NÁHRADNÁ RODINA II.ČASŤ ČO MÁME „V HLAVE“ II.ČASŤ ANKETY O ZÁKAZNÍKOCH A ASKORBÍNE DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA

Intoxi 9/2007
Intoxi

Intoxi 9/2007

Obsah: PIKADU: ROZDRVIŤ NA PRÁŠOK SA SNAŽ, TABLETKU ČO UŽÍVAŠ BENZODIAZEPÍNY II.ČASŤ SOCIÁLNA ASISTENCIA: NÁHRADNÁ RODINA I.ČASŤ ČO MÁME „V HLAVE“ I.ČASŤ VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU II.ČASŤ MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA