Intoxi 2/2011
Intoxi

Intoxi 2/2011

Obsah: ANKETA: ČO ROBÍŠ, ABY SI SA NEPREDÁVKOVAL/A? PREVENCIA PREDÁVKOVANIA 17.DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZA UKONČENIE NÁSILIA, PÁCHANÉHO ĽUĎOCH PRACUJÚCICH V SEXBIZNISE NOVINKY ZO SVETA MINI KURZ FINANCIÍ 4. SEDEM BODOV HOSPODÁRENIA S PENIAZMI ROZHOVOR […]

Intoxi 1/2011
Intoxi

Intoxi 1/2011

Obsah: PREVENCIA PREDÁVKOVANIA PERVITÍN A HIV ČÍM CHCEŠ BYŤ, KEĎ BUDEŠ VEĽKÁ? VÝMENNÉ LÍSTKY ODCHÁDZAJÚ SPOLU SO STARÝM ROKOM! MINI KURZ FINANCIÍ, 3. ČASŤ – S DLHMI ZA PÄTAMI ŽENA V PRECHODE PRÍBEH Z PROSTREDIA […]

Intoxi 2/2009
Intoxi

Intoxi 2/2009

Obsah: 2 Anketa o predávkovaní3, 4 Čo robiť v prípade predávkovania5, 6 Predstavím Ti šťastie… alebo bezpečnosť pri práci v …7, 8 Hetaira VII9, 10 Novinka v oblasti riešenia prípadov domáceho násilia11, 12 Novinky zo […]