Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Přinášíme zajímavou bakalářskou práci kolegy Martina Strnada, ve které se zabývá příčinami šíření hepatitidy C mezi injekčními uživateli drog. Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů […]