Intoxi 8/2007
Intoxi

Intoxi 8/2007

Obsah: PIKADU: LYŽIČKU VLASTNÚ MAJ, NIKOMU JU NEPOŽIČAJ! BENZODIAZEPÍNY I.ČASŤ SOCIÁLNA ASISTENCIA: PREUKAZ POISTENCA FEEDING ALEBO PO SLOVENSKY KRMIČSTVO SLNKO AKO NEPRIATEĽ MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA