Tramal

Děkujeme Pavlíně Kubečkové a Petre Krumposové za skvělou práci. Je zde další text o zneužívaných lécích. 

Mezi našimi klienty, kteří užívají morfiové tablety nebo jiné opioidy, občas slýcháme: „Tramaly beru na krize, když nejsou Vendaly.“ nebo „Beru dva tři kousky na krize, aby se mi dobře spalo.“ Podobné věty ale zaznívají i z úst uživatelů pervitinu: „Zastaví to velký frčení po peří.“ či „Tramaly bereme, když není pervitin.“  Rozhodli jsme se proto prozkoumat tento lék a jeho účinky.

Pavlína Kubečková, DiS., Petra Krumposová, DiS.