VIRUS – komix

Téma tohoto komiksu se v Česku týká skoro dvanácti tisíc lidí – aspoň mezi těmi, co užívají rizikově drogy. Snad jich v příštích letech bude stále méně a méně a blíží se doba, kdy hepatitida typu C bude zcela vymýcena. Pokud užíváte drogy injekčně, máte velkou pravděpodobnost se hepatitidou typu C nakazit. Tento krví přenosný virus zabíjí sice pomalu, ale jistě a bolestivě. Způsobuje totiž výrazné poškození jater. V nedávné minulosti byla léčba hepatitidy spojena s častými nežádoucími účinky interferonových léků i s nepříjemnými procedurami vyšetření. To se ale díky vědeckému pokroku změnilo. Tento komiks mj. ukazuje, jak léčba probíhá a vyvrací některé mýty. Dnešní léčba je oproti minulosti rychlá, bezbolestná a bez vedlejších účinků. V České republice vznikl dokonce Akční plán na eliminaci hepatitidy typu C mezi uživateli drog. Je založen na multidisciplinárním přístupu, principu „léčba jako prevence“ a podpoře praktických kroků při uskutečňování tzv. HCV kaskády. Hlavní body jsou: testování na infekční choroby alespoň jednou za 6 měsíců, pomoc se vstupem do léčby, s jejím zahájením a udržením se v léčbě, průběžná a následná péče. Užíváte-li injekčně drogy, choďte pravidelně na testy a také se chovejte méně rizikově, abyste hepatitidu C nedostali. Pokud hepatitidu C máte, chovejte se tak, abyste ji nepředali nikomu dalšímu. A zvažte – třeba i na základě informací z tohoto komiksu – její léčbu. Pokud jste se již vyléčili, dávejte si pozor na riziko nové nákazy, bohužel je možná. Komiks „The Virus“ vznikl v Norsku díky spolupráci sociálního antropologa, grafka a aktivních i bývalých uživatelů drog. Je založen na příběhu Ireny Magnussen, který převyprávěla Aleksandra Bartoszko a nakreslil Marcin Ponomarew. Moc děkujeme, že dílo poskytli (zdarma!) českým čtenářům.