Ze sexbyznysu na trh práce

Ze sexbyznysu na trh práce?
Lucie Šídová, Jana Poláková, Hana Malinová a kol.
Přenos znalostí v oblasti legálního uchopení prostituce a jeho dopad na trh práce.

Obsah:

I Úvodem 6–9
II Regulace x legalizace 10–71
1 Sexbyznys v Německu 10
2 Sexbyznys v Nizozemí 28
3 Sexbyznys v České republice 46
III Ze sexbyznysu na trh práce 72–141
4 Cesty do sexbyznysu 72
5 Kladné stránky práce v sexbyznysu aneb Co jsem tím získala? 78
6 Odchod ze sexbyznysu 84
7 Jak najít práci a přitom zůstat v sexbyznysu 116
8 Od sexuálních služeb k sexuální asistenci 122
Přílohy 142–187
Použitá literatura 142
O autorkách a autorech 148
Tippelzóna v Kolíně nad Rýnem 152
Tippelzóna v Utrechtu 160
Činnosti organizace ROZKOŠ bez RIZIKA 168
Anotace navštívených zahraničních organizací 180