STORMík – oktober 2016
STORMík

STORMík – oktober 2016

Obsah: Časy a miesta služieb 2 Ponúkame 4 Palov príhovor 6 Obyčajne neobyčajné obchodovanie Budúcnosť bez násilia 7 Je to… v hlave Krok k ľudskosti 8 Priznaj sa a podpíš to!! Zdravie 10 Nebuď obeť […]