Dekontaminace IV/2008 – Bytová kultura

Štiplavý zápach na chodbě. Jdeme na návštěvu do jednoho paneláku. V 3.patře je zápach nejkoncentrovanější. Známí bydlí v 5.patře, výtah má poruchu. Jdeme pěšky po schodech. Nakonec dorazíme do kýženého obydlí. Odložíme si, posadíme se do obýváku. Hostitelka přináší kávu. Dáváme se do řeči. Hlavním tématem je nekontrolovatelně se šířící zápach po domě. Je to prostě to, co nás při příchodu „praštilo do nosu“.