Intoxi 10/2007

Obsah:

  • PIKADU: ASKORBÍN VYUŽI,SILU TO NEZNÍŽI!
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: NÁHRADNÁ RODINA II.ČASŤ
  • ČO MÁME „V HLAVE“ II.ČASŤ
  • ANKETY O ZÁKAZNÍKOCH A ASKORBÍNE
  • DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA