Terénní programy SANANIM a jejich vliv na formování práce s lidmi užívajícími drogy v ČR

Shrnující text Aleše Herzoga mapující zásadní oblasti, kterým se věnují Terénní programy SANANIM a které mají dopad na formování přístupů práce s lidmi užívajících (převážně intravenózně) drogy v ČR.