Dekontaminace I/1996

První číslo časopisu Dekontaminace, které navázalo na časopis ŠIT. Tématem tohoto čísla je nemoc AIDS.