Dekontaminace I/2001

Hlavními tématy tohoto čísla jsou paragrafy týkající se držení drog; kauza šlehárna a téma rodiče. Nechybí ani odpovědi slečny JUDRY a MUDRY nebo představení Domu světla pro lidi z HIV.