Dekontaminace I/2007 – Subutex

Číslo věnované substitučnímu preparátu s názvem Subutex. Dále zde lze nalézt pokračování článku Ostře sledovaný abstinent, o tom, jak se žije jednomu z klientů v Terapeutické komunitě Němčice. Další ex-userka se s námi podělila o své zkušenosti s bažením neboli chutěmi na drogy. Také zde naleznete reportáž z detoxu U Apolináře a pokračování seriálu Sociální dávky. A na závěr se představí služby organizace Podané ruce.