Dekontaminace I/2008 – Práce

Obsah:

2 úvodník
6 jak připravit subutex
k bezpečnější aplikaci
9 ostře sledovaný abstinent II
10 chutě na jedy
12 jít či nejít na detox
16 kde se v Praze umýt a najíst
18 sociální dávky II
24 kontakty